NOLLAIG A MHAIRFIDH I DO CHUIMHNE

Tabhair cuairt ar Chorca Dhuibhne don fhéile, agus faigh blaiseadh de ba caithimh aimsire, an ceiliúrtha agus na féastaí a bhaineann leis na Gaeil sa bhaile agus sa stair. 

Má tá éileamh air b’fhéidir go bhféadfaí Dráma Nollag le páistí ó cheann de na scoileanna áitiúla a chur ar siúl.  Beidh iontas ort faoin réimse leathan bianna traidisiúnta atá ar fail, béilí nach luaitear ró-mhinic (déanfar  cúram d’éilimh ar leith bídh, cé nach féidir koshrus ná halal a dheimhniú).  Cuirfidh na radharcanna beoga dathannacha ar shráideanna an Daingin don Dreoilín draíocht ort.

 

Lá 1 

Bailiú ón aerfort agus taisteal chuig Óstán Chaisleáin Dhrom Ólainn

Fáiltiú agus béile tráthnóna

 

 

 

Lá 2 

Caisleán Bhun Raite, Caisleán Luimnigh nó Musaem Bád Aeir agus Muirí Fhainge

Scéalaíocht i Lios Tuathail, nó Dráma Nollag na bpáistí scoile (Corca Dhuibhne).

Óstán agus béile i mBaile an Fheirtéaraigh

Oíche Bhothántaíochta, le ceol, amhráin, scéalaíocht agus rinnce

 

 

 

Lá 3 

Bailiú ón Óstán

Turas Spioradálta 

Lón

Siúlóid ar an Trá

Caint “An Nollaig ar an mBlascaod”

Béile Tigh Uí Mhurchú, ar a mbeadh Cácaí Práta, Seaimp, Cál Ceanann, Steaimpi nó Bocstaí – bia traidisiúnta ina bhfuil prátaí bruite, friochta nó bácáilte

 

 

 

Lá 4 Oíche Nollag 

Bailiú ón Óstán

Bia Traidisiúnta Nollag ar an Leithinis, faoi stiúir shaineolaithe

Lón – Langa (bod mór) nó Trosc (bod rua)

Cuairt ar cheann (nó níos mó) de na “cribeanna” na Mainséirí Nollag i dtithe nó i sáipéilí – nó déanamh ceann duit féin
Ar ais ag an Óstán, athfhriseáil

Aifreann an Mheán-Oíche i Sáipéal na Carraige

 

 

 

 

Lá 5 Lá Nollag

Bailiú ón Óstán

Snámh Mara Nollag – más áil leat féin

Turas Cheann Sléibhe, le béim ar láithreacha searmanas

Ar ais don Óstán: Dinnéar na Nollag, ar gnáthach eán rósta ann, le liamhás bácáilte, cúpla cineál práta, glasraí a mbeadh bachlóga, meacain bhána, cóilis agus cairéidí ina measc, agus dhá anlann difriúla nó trí.  Is gnáthach turcaí mar phríomh-mhias, ach tá gé rósta traidisiúnta chomh maith, nó lacha, agus téann na tionlacain chéanna go maith le ceachtar acusan.

 

 

 

 

Lá 6 Lá an Dreoilín

Ullmhú don Dreoilín ar an Daingean – Caint nó rannpháirtíocht

Paráidí agus Cóisear Sráide ag 2 i.n.

Béile, ceol agus siamsaíocht á chur ar fáil ag an Óstán

 

 

 

Lá 7 

 

Lá Saor

Cuirfear cóir iompair don Daingean ar fáil

Béile tráthnóna i dTigh an tSaorsaigh, agus ceol Gaelach ina dhiaidh

 

 

Lá 8 

 

Bailiú ón Óstán

Camchuairt Chiarraí – Turas Treoraithe

An Cearta ar na Buailtíní

Dinnéar i mBialann an Inneonach

Ar ais don Óstá

 

 

Lá 9 

Bailiú ón Óstán

Cuairt ar Chuas a’ Bhodaigh

Turas Spioradálta Chinn Sléibhe

Tae an Tráthnóna

Dinnéar i mBialann an Ághasaigh, an Daingean

 

 

 

 

Lá 10 

Bailiú ón Óstán

Turas Treoraithe ar Chill Áirne, marcaíocht ar Chairt Capaill san áireamh

Dinnéar ar an Daingean

 

 

 

 

Lá 11 Oíche Chinn Bliana

Bailiú ón Óstán
Ceardlann Ealaíona
Siúlóid go dtí an Sláidín agus an Tigh Solais
Lón
Ar ais chuig an Óstán don Chóisir Cinn Bliana

Dinnéar san Óstán, agus siamsaíocht an tí

 

 

 

 

Lá 12

 

Bailiú ón Óstán

Aillte an Mhothair

Filleadh ar Óstán Dhrom Ólainn

Dinnéar

 

 

 

 

Lá 13 

Aistriú don Aerfort

 

 

 

What are you waiting for?